Живи,книго!Книги чекають від нас високого прояву людського почуття –
розуміння, уваги та любові

                            М. А. РубакінЩо прочитав у бібліотеці твоє, але книгу поверни.
                            Т. Бер


І. МЕТА І ЗАВДАННЯ
    Акція проводиться з метою популяризації серед учнівської молоді інформаційної культури та культури читання, бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення статусу шкільної бібліотеки як навчально-інформаційного центру.
Завданнями Акції є:
- підвищення інтересу учнів до книги як джерела знань, скарбниці культурних надбань, розвиток у них пошуково-дослідних навичок отримання інформації, її аналізу та узагальнення, навичок роботи з книгою впродовж усього життя;
- виховання бережливого і відповідального ставлення до навчальних підручників, художньої, науково-популярної та іншої літератури, поваги до праці людей, які їх створюють;
- виявлення, поширення та впровадження кращого досвіду учнівських колективів, які використовують нові форми і методи роботи, впроваджують інноваційні технології з поширення бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення рівня інформаційної культури та культури читання учнівської молоді;
- сприяння поповненню бібліотечних фондів шкільної  бібліотеки, створенню належних умов для рівного доступу до літератури на різних, у тому числі електронних носіях;
 - виховання культу книги у сім’ї, використання з цією метою досвіду інших навчальних, культурно-освітніх закладів.   
     Під час проведення Акції необхідно залучати:
              -   учнівський та педагогічний колективи,
              -   органи учнівського самоврядування,
              -   бібліотечний актив,
              -   батьків,
              -   громадські організації.
     При бібліотеках організовувати роботу гуртків "Юний палітурник", "Друзі книги", "Книжкова лікарня". Протягом навчального року проводити тематичні бесіди, лекції, вікторини, конкурси, огляди підручників, а також творчі зустрічі з письменниками, авторами книг, працівниками видавництв, практикувати проведення масових заходів щодо залучення учнів до читання.
      В Акції повинні брати участь всі загальноосвітні навчальні заклади.
Особливу увагу звертаємо на те, що переможцями можуть бути не тільки бібліотекарі, але й :
             -   учнівські колективи (клас або гурток);
             -   бібліотечний актив;
             -   окремі учні;
             -   класні керівники.

Картинки по запросу книги з  дітьмиПлан проведення
акції "Живи, книго!"
п/п
Назва заходів
Термін виконання
Відповідальний
1.
Ознайомити класних керівників з
умовами конкурсу „Живи, книго!”  
Жовтень
Завідувач бібліотекою 
(шкільний бібліотекар) 
2.
Створити оргкомітет шкільного
огляду-конкурсу „Живи, книго!”  
Жовтень
 Завідувач бібліотекою 
(шкільний бібліотекар) заступник директора з НВР
3.
Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо формування бережливого ставлення до навчальної книги  
Листопад- березень
Завідувач бібліотекою (шкільний бібліотекар) класні керівники
4.
Оформити загальношкільний стенд „Живи, книго!”  
Жовтень
Оргкомітет
5.
Організувати рейди-перевірки стану збереження підручників в 1-11 класах  
Листопад, квітень
Оргкомітет
6.
Проводити роботу „Книжкової лікарні”  
Протягом року
Завідувач бібліотекою 
(шкільний бібліотекар) 
7.
Створити умови для належного збереження навчального фонду  
Протягом року
Завідувач бібліотекою
 (шкільний бібліотекар) 
8.
Систематично вести реєстраційну картотеку руху підручників та журналу їх видачі на класи.  
Протягом року
Завідувач бібліотекою  
(шкільний бібліотекар) 
9.
Проводити благодійну акцію
„Подаруй книгу бібліотеці”  
Протягом року
Оргкомітет
10.
Провести бесіди та виховні години по класах „Подорож в країну     книги”
1 кл. - „Як створюється книга”  
2 кл - „Бережіть книгу”   
3 кл. -„Ілюстрація в книжці”  
4 кл. - „Книга – твій найкращий друг”    
 5-6 кл. -„Всьому найкращому я зобов’язаний книзі”   
 7-9 кл. - „Книга як інформаційний  
 посібник”
9 -11кл. - „Історія виникнення книги”  
Листопад -березень  
Завідувач бібліотекою (шкільний бібліотекар) класні керівники
12.
Провести бібліотечні уроки згідно плану
Січень-березень
Завідувач бібліотекою (шкільний бібліотекар)  класні керівники
13.
Взяти участь  у Тижні дитячої та юнацької книги.
Березень.
Завідувач бібліотекою (шкільний бібліотекар)  класні керівники  
14.
„Читач року” – конкурс на кращого читача
Березень ,
Завідувач бібліотекою, (шкільний бібліотекар)  класні керівники  
15.
Підвести підсумки конкурсу „Живи, книго!”  
Травень
Оргкомітет

II. КЕРІВНИЦТВО ОГЛЯДОМ-КОНКУРСОМ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ.
Для організації та проведення огляду-конкурсу та підведення підсумків створюється шкільний оргкомітет, до складу якого входять заступник директора з навчально-виховної роботи, педагог, бібліотекар шкільної бібліотеки, член батьківського комітету, член учкому.
Склад шкільного оргкомітету по організації та проведенню конкурсу «Живи, книго!» затверджується наказом директора школи.
Оргкомітет розробляє програму конкурсу, обов'язки кожного члена педагогічного, учнівського колективів в Акції, здійснює контроль і практичні заходи щодо його виконання, розробляє «Єдині вимоги до користувачів підручниками», «Рекомендації класним керівникам», організує змагання між класами на краще збереження підручників.
Огляд-конкурс «Живи, книго!» проводиться з 10 вересня до 31 травня щорічно.
ЄДИНІ ВИМОГИ
щодо використання і збереження підручників
учнями школи 
Ø дбайливо поводитись з підручниками як з бібліотечними, так і з своїми власними;
Ø при одержанні підручників з бібліотеки переглянути їх і про виявлені дефекти повідомити бібліотекаря, якщо підручник має незначні пошкодження, відремонтувати його в «Книжковій лікарні»;
Ø якщо учнем підручник втрачений чи пошкоджений — повернути до бібліотеки такий же підручник або замінити його   іншим,  який   визнаний, бібліотекою  рівноцінним  за змістом і вартістю.
    До учнів, які недбайливо поводитимуться з підруч­никами, застосовувати заходи громадського впливу через учнівське самоврядування.
Єдині вимоги щодо використання і збереження підруч­ників затверджені педагогічною радою школи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ   КЛАСНИМ  КЕРІВНИКАМ 
1.Класоводи  та  класні  керівники  беруть  участь  у  видачі  підручників з   бібліотечного фонду,  а в кінці навчального року організовують їх повернення.          
2. Разом   з   дітьми  та   батьками  оформити   куточок “ Живи, книго !”  
3.Ознайомити  учнів  з  єдиними   вимогами   по   збереженню підручників.              
4. Ознайомити  учнів  з критеріями оцінювання піручників.
5.Розприділити   обовязки   відповідальних  за   перевірку   підручників  у класі.                                                               6. Один  раз   на  чверть  виставляти  оцінки  в   щоденник  за  стан   збереження  підручників.      
7. Надати   допомогу  посту   бережливих  у   плануванні   роботи.
8. Разом  з  батьками  здійснювати  заходи  по  вихованню  в  учнів бережливого  ставлення  до  книги . На  батьківських  зборах  аналізувати наслідки  рейдів - перевірок.               

9.Планувати  проведення  класних  зборів  “ Учись  учитися “,  де  висвітлювати роль  підручників. Аналізувати  відношення  до  них  учнів брати  участь у  Всеукраїнських  акціях “ Живи, книго! “, “ Подаруй книгу  бібліотеці”.               
10. Відмітити  учнів  і  батьків, які  краще  зберегли  підручники.
11. Вклеїти  в  щоденники  учням пам’ятки  про  єдині  вимоги  щодо збереження  підручників      
12.Стежити  за  тим,  щоб  після  закінчення  навчального  року  підручники, які   потребують  ремонту,  були  своєчасно відремонтовані  та  здані у  бібліотеку.

IIІ.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможцями конкурсу «Живи, книго!» можуть бути як окремі учні, так і класні колективи.
Учнями - переможцями конкурсу «Живи, книго!» визнаються ті учні, які:
•    мають підручники у зразковому стані та передають їх у бібліотеку;
•  беруть активну участь у ремонті книг та заходах шкільної бібліотеки по збереженню підручників;
•    є активними користувачами шкільної бібліотеки.
Клас-переможець конкурсу «Живи, книго!» визначається за такими критеріями:
• клас повинен бути переможцем змагань між класними колективами школи по збереженню підручників у зразковому стані;                         
• активно    проводити    просвітницьку   роботу    серед    учнів,    батьків з формування бережливого ставлення до книги (в межах класу та школи);
• учні класу повинні приймати активну участь у ремонті книг;
•обов'язково створити куточок «Живи, книго!», в якому висвітлено хід конкурсу;
• учні класу повинні бути найбільш   активними та охайними користувачами бібліотеки;
• клас повинен прийняти активну участь у конкурсі «Хочу читати»,  акції «Подаруй книгу бібліотеці».
Переможці конкурсу «Живи, книго!» нагороджуються грамотами.


Картинки по запросу живи книго


Бережіть підручник – він ваш вірний помічник і порадник.
Правила поводження учнів з  книгою 
1.      Обгорни книгу в папір — не бруднитиметься обкладинка.
2.    Не читай книгу під час їди — можеш забруднити її.
3.    Не клади в книгу олівців, ручок та інших товстих предметів — від цього рветься палітурка.
4.    Не загинай ріжків на сторінках книги — ріжки відриваються  і  псується  книга — зроби собі для  книги  за­кладку.
5.   Не рви сторінок, не малюй і не пиши нічого в книзі,не роби в ній ніяких поміток.
6.  Не перегинай   книгу — від цього вириваються сторінкиякий має незначні пошкодження або помарки, але придатний для користування.
7.  Перегортай  прочитану  сторінку, беручись за правий верхній край.
8. Не читай книгу на сонці.
 Пам’ятка учасникам огляду-конкурсу „Живи, книго!”
1.      При одержанні підручників у бібліотеці прогляньте їх.
           При виявленні   пошкоджень повідомте бібліотекаря.
2.      Обгорніть підручники, підклейте їх.
3.      Зробіть закладки для підручників.
4.      Якщо ви зіпсували  або загубили підручник, поверніть до     бібліотеки  аналогічний чи замініть його іншою навчальною   книгою.
5.      Не перегинайте палітурки підручника, не зменшуйте її міцність.
6.      Не загинайте кути сторінок.
7.      Не робіть поміток, не розмальовуйте книги.
8.      Кладіть підручники тільки на чистий стіл.
9.      Бережіть підручник від сонця та вологи.
10.  Відведіть вдома місце для навчальних книг.
11.  У кінці навчального року своєчасно повертай підручник своїй рідній школі тільки у відмінному стані, бо на нього чекають твої молодші товариші.

 Коли ви берете в руки підручник, обов’язково згадайте, що його створювало багато людей. Працюйте з ним акуратно, пам’ятайте,  що  книжка має прожити довге життя і нею в наступні роки користуватимуться молодші шкільні товариші.

                                                               
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПІДРУЧНИКІВ
 1.   Для визначення  стану підручників при  оглядах та конкурсах, а також при поверненні в бібліотеку підручників застосовувати такі оцінки:

·      «5» - відмінний, підручник  був   у   користуванні,   але   не  має пошкоджень і помарок.

·      «4» - добрий, який має незначні пошкодження або помарки,     але придатний для користування.

·        «3» - задовільний, має значні пошкодження та помарки, але придатний для користування.

·        «2» - незадовільний, має значні пошкодження та помарки, непридатний для користування.

 2.  Оцінка «зразкова» з поведінки не може бути виставлена учневі, в якого стан підручників буде оцінено балом "3". 

       Графік повернення підручників шкільній бібліотеці 
                     учнями у 2015 - 2016 навчальному році 

 
№ з/п
Клас
Дата повернення
1.
1
27 травня 2016 р.
2.
2
27 травня 2016 р.
3.
3
27 травня 2016 р.
4.
4
27 травня 2016 р.
5.
5
25 травня, 26 травня 2016 р.
6.
6
25 травня, 26 травня  2016 р.
7.
7
25 травня , 26 травня 2016 р .
8.
8
25 травня , 26 травня 2016 р .
9.
9
25 травня, 26 травня 2016 р .
10.
10
23 травня , 24 травня 2016 р .
11.
11
 23 травня, 24 травня 2016 р .

Графік видачі підручників шкільною бібліотекою учням
на 2016 - 2017 навчальний рік
№ з/п
Клас
Дата видачі
1.
1
25 серпня 2016 р.
2.
2
25 серпня 2016 р.
3.
3
25 серпня 2016 р.
4.
4
25 серпня 2016 р.
5.
5
26 серпня, 29 серпня  2016 р.
6.
6
26 серпня, 29 серпня   2016 р.
7.
7
26 серпня , 29 серпня 2016 р .
8.
8
26 серпня , 29 серпня  2016 р .
9.
9
26 серпня, 29 серпня 2016 р .
10.
10
30-31 серпня 2016 р .
11.
11
 30-31  серпня 2016 р .
Коли б книга ожила і раптом заговорила, то ось що вона б вам сказала:                                                                                        
Я - книжка! Я – товариш твій,
                                                                                             І   малювати у мені не смій!
                                                                        Мене папером обгорни,
                                                                                                Де взяв – туди і поверни."

Картинки по запросу живи книго 

КНИЖКОВА ЛІКАРНЯ

Поради
по ремонту хворих книжок

Картинки по запросу живи книго
Є в новому домі
Двері заповітні
Та до всіх привітні .
В книжковій лікарні,
У новім будинку,
Я щодня працюю
Не одну годинку.

 Хто навчитись хоче
Книжки лікувати.
Приходьте, будь ласка.
 Буду вас навчати.

Якщо обкладинка книги забруднилася
Ледеринову обкладинку книги можна протерти вологим ватним тампоном. Дуже брудну таку обкладинку протирають вологим тампоном, на який нанесено трохи прального порошку. Потім обкладинку протирають чистою м'якою вологою тканиною до чистоти.
Слідкуйте, щоб вода не потрапила на сторінки книги!
Коленкорову обкладинку протирають якісною гумкою.
Паперову обкладинку краще не чіпати. Вона боїться очистки. Брудну паперову обкладинку краще всього обклеїти новим папером.
Якщо ви хочете, щоб ваша паперова обкладинка не забруднювалася
Цікава, творча робота чекає того, хто вирішить створити суперобкладинки для книг.
Основа — цупкий картон за розміром обкладинки книги. Його обтягують декоративною тканиною, наприклад, оксамитом, обклеюють кольоровим папером. Ті частини оправи, які несуть найбільше декоративне навантаження, оздоблюють шкірою. Найчастіше - це корінці, куточки тощо.
Назву книжки складають із літер, наклеєних на корінець.
Якщо форзац відклеївся від блока
На складений форзац кладуть аркуш паперу, відступивши від згину форзацу на 3 — 4 мм. Відкрите місце акуратно змазують крохмальним клейстером, потім, знявши аркуш паперу, закривають книгу й кладуть під гніт на кілька годин, доки не висохне клей.
Якщо форзац розірвався посередині
Деякі діти склеюють форзац смужкою паперу. Це має некрасивий вигляд. Та це й ненадійний спосіб. Краще за все розірваний форзац замінити новим.
Для цього потрібно розкрити книгу на першій сторінці блока і взяти книгу двома руками. Великі пальці лежать зверху: один на внутрішній стороні складе­ного форзацу, другий на першому аркуші блока. Обережно закриваєте книгу. Великі пальці нічого не стискають. Книга закрита. Великі пальці опинились поруч приблизно в середині книги. Міцно притискаєте великі пальці до форзацу і блока й повільно розкриваєте книгу. З деяким зусиллям форзац відклеюється від блоку. Тепер виймаєте непотрібну половину форзацу.
Із альбому для малювання чи креслення берете великий аркуш паперу і складаєте його вдвоє. Перевірте, як склався лист — по поздовжньому чи поперечному волокну. По повздовжньому волокну лист складається легко, акуратно. По поперечному — неакуратно, волокна ламаються.
Запам'ятайте: всі елементи книги, за винятком марлі корінця, повинні бути не поперечними, а повздовжніми. До речі, поперечний форзац швидко зіпсується, а від клею піде «хвилями».
Складений удвоє новий форзац повинен бути за своїм форматом трохи більшим формату блоку.
На складений форзац кладете аркуш паперу, відступивши від згину на 5— 6 мм. Відкрите місце змазуєте крохмальним клейстером. Потім знімаєте лист паперу й прикладаєте змазаною стороною до корінцевого краю блоку.
Чистенькою тканиною пригладили форзац до блоку. Перегорнули блок новим форзацом донизу й ножем акуратно відрізали краї форзацу, що виступають за межі кришки. Книжний блок вам слугуватиме за лінійку. Не забудьте підкласти під форзац лист картону. Інакше зіпсуєте палітурку. Обрізаний форзац тепер треба приклеїти до палітурки. Краще взяти дуже рідкий столярний клей або клей ПВА, порівну змішаний із крохмальним клейстером.
Наносять клей на форзац круглою малярською щіткою від центру до країв, ніби променями. Щоб клей не потрапив куди непотрібно, в форзац вкладають аркуш паперу чи шматок поліетиленової плівки. І те й інше беруть трохи більшого формату, ніж формат книги.
Залишилося останнє — закрити обкладинку. Правою рукою беруть кришку, яку треба опустити на форзац, і, злегка натягуючи, акуратно її опускають, слідкуючи при цьому, щоб краї нового форзацу прийшлися по краях старого форзацу.
Готово! Тепер книгу на кілька годин під гніт: 10—15 цілком достатньо.
Успіхів вам, юні книголюби! 


Робота з фондом підручників
·          Однією із характерних особливостей формування бібліотечного фонду шкільної бібліотеки є те, що вона комплектує і веде два окремих фонди: художній і бібліотечний фонд підручників. Бібліотечний фонд  підручників у шкільній бібліотеці зберігається окремо від художнього фонду.
·     Підручники видаються учням безкоштовно, підлягають щорічній інвентаризації і знаходяться на балансі бібліотеки.
·     В бібліотеці ведеться інвентарна книга підручників, реєстраційна картотека руху підручників, сумарна книга, чіткий облік накладних. Всі операції по обліку бібліотечного фонду ведуться чітко. В кінці року на підставі сумарної книги робиться звірка руху книжкового фонду з бухгалтерією. Сумарний облік дає загальні відомості про фонд бібліотеки і зміни, які в ньому відбуваються. Підручники на початку навчального року видаються класоводам та класним керівникам. Вони ж і повертають підручники в кінці навчального року. Інформація про видачу підручників фіксується у класних формулярах.

Картинки по запросу книжчина лікарняПравила гігієни читання 
1. Не можна читати при слабкому освітленні. Світло повинно падати зліва зверху.

2. Книгу треба тримати на відстані 30 см від очей.

3. Не можна читати лежачи.

4. Не читайте книгу під час їжі.

5. Через кожну годину треба давати відпочинок очам на 10 хвилин.
Картинки по запросу книжчина лікарняПравила поводження з книжкою 

1. Беріть книги чистими руками.

2. Не перегинайте книжки, від цього випадають сторінки.

3. Не кладіть в книгу олівець, від цього вона рветься.

4. Не загинайте сторінки. Користуйтесь закладками.

5. Щоб книга чи підручник дольше служили Вам – обгорнить їх.

 Картинки по запросу книжчина лікарняЗапам'ятай!!!

1. Пам’ятай, що читання – одна з найважливіших, найпотрібніших, найсерйозніших робіт, не «між іншим».

2. Навчися користуватися змістом.

3. Намагайся читати із закладкою, повертайся іноді до прочитаного.

4. Не залишай книгу недочитаною без серйозних причин.

5. Закриваючи книгу (навіть прочитавши тільки частину її), подумай, що запам’яталося, схвилювало, налякало, утішило, вразило, здивувало.

6. Постарайся самостійно розібратися у всьому, пояснення незрозумілих слів шукай у тлумачних словниках.

7. Книга добре і надовго запам’ятовується, якщо її зміст розповісти другові, батькам.


Картинки по запросу книги і бібліотеки


А яка гігієна у ваших книжок?

Книга, як і людина, має своє життя, вона теж схильна до захворювань, а хворіючи – руйнується.0_56af7_312b4bfa_XL.pngОсновні збудники хвороб книги – пил, комахи-книгоїди і плісневі грибки.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПил – дуже небезпечний агент, який заносить із собою різні шкідливі речовини, що прискорюють старіння паперу, забруднюють його, порушують структуру волокон. Ось чому кожна книжка повинна зберігатися в шафі або на заскленому стелажі в стоячому положенні, а не навалом. При розміщенні книжкових шаф в кімнаті треба пам’ятати про джерела великої вологості, яскравого світла, високої температури.

0_56af7_312b4bfa_XL.png Найпоширеніші і найнебезпечніші комахи-книгоїди – злодій-удавальник і шкіроїд. Вони відкладають личинки в корінці книги, які й завдають їй шкоди. Адже личинки ці харчуються органічними речовинами (зокрема, клеєм) палітурки, утворюють траншеї, наповнені бурою пудрою. Вони пошкоджують, як правило, обкладинку та прилеглі до неї аркуші.
0_56af7_312b4bfa_XL.png Щоб уникнути цього, щороку треба переглядати всі книги. Виявивши траншейки чи отвори на обкладинці, «хвору» книгу слід негайно ізолювати від інших і лікувати. Для цього в медичний шприц з довгою голкою, кінець якої зігнутий під кутом 45 градусів, треба набрати 8-процентного розчину хлорофосу і повільно ввести його в кожний отвір. Далі книжку просушують на повітрі і вкладають в целофановий пакетик на 3-4 дні, а по тому лікувальну процедуру повторюють. Якщо в целофані виявите жучків чи буру пудру, лікування продовжуйте.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngКнижкову шафу збризкують всередині 3-процентним розчином хлорофосу з ручного пульверизатора. З метою профілактики не тримайте поблизу книг сухарів, галет, крупи, муки та інших крохмальним продуктів – це дуже сприятливе середовище для шкідників.

0_56af7_312b4bfa_XL.pngКлейові матеріали (крохмаль, желатин, казеїн тощо) – прекрасний «харч» для інших збудників книжкових хвороб з плісневих грибків, які руйнують папір, тканину, фарбу, шкіру, нитки.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПерша ознака ураження книжки грибком – різнокольорові плями на її аркушах, особливо в тих місцях, де торкалися пальці читача. Згодом плями розповзаються по всьому аркушу, папір стає ламким і прозорим.

0_56af7_312b4bfa_XL.pngСпори плісневих грибків потрапляють до книжки разом з пилом. Часто самі читачі створюють сприятливі умови для грибків, слинячи пальці при перегортанні сторінок. Крім того, цьому сприяє підвищена вологість або температура повітря в кімнаті.

0_56af7_312b4bfa_XL.pngГрибкові захворювання лікують так: книгу ставлять у герметичний ящик, на дні якого лежить вата, змочена 20-процентним розчином формаліну. Її пара згубно діє на плісняву і її спори.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПісля 4-годинної дезінфекції книжку провітрюють біля відчиненого вікна, просушують. З формаліном треба поводитися обережно, оскільки його пара подразнює верхні дихальні шляхи і слизову оболонку очей.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngЯкщо папір і тканина глибоко вражені пліснявою, їх обробляють розчином пеніциліну. 200 тисяч одиниць пеніциліну розчиняють в 50 мілілітрах дистильованої води, збризкують з пульверизатора кожний аркуш. Після просушування покривають водонепроникним безбарвним клеєм – папір стає еластичним і не ламається.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПрофілактика грибкових хвороб нескладна: чисте провітрювання кімнат, де зберігаються книги, стабілізація температури повітря (16-18 градусів), зниження вологості.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПри яскравому сонячному світлі линяє фарба, якою надруковано текст, тріскаються шкіряні корінці. Тому рекомендується в сонячні дні закривати вікно фіранкою з білої легкої тканини. Корінці видань можна змащувати медицинським гліцерином – він надає їм свіжості й еластичності.
0_56af7_312b4bfa_XL.pngПридбану в букіністів книжку радимо не відразу класти на полицю, а ретельно оглянути її, чи не вражена вона жуками-книгоїдами або грибками.

Всіх цих книжкових хвороб можна уникнути , створивши правильні санітарно-гігієнічні умови зберігання видань. Цим ви зможете запобігти передчасному старінню своєї книгозбірні.


Картинки по запросу книги з  дітьми


Немає коментарів:

Дописати коментар