Школа молодого бібліотекаря

Для організації роботи шкільної бібліотеки необхідна
наявність відповідної документації:

1. Папка нормативно-правової документації бібліотеки (документи й нормативно-правові акти, що регулюють діяльність).
2.    Папка «Обліково-звітна документація бібліо­теки» (містить листи відділу освіти райдержадміністрації та відповіді на них про проведення інвента­ризації, звіти про отриману літературу, інформацію про стан передплати фахових і періодичних видань тощо, бланки замовлення літератури).
3.     Тематичні папки з напрацюваннями.
4.     Документація шкільної бібліотеки:
·   паспорт шкільної бібліотеки (затверджений директором, поновлений станом на 1 вересня щороку);
·  план роботи шкільної бібліотеки — має міс­тити аналіз роботи за минулий навчальний рік, проблему, над вирішенням якої працює бібліотека, основні завдання бібліотеки, план роботи на наступний навчальний рік. У плані має бути передбачена робота з батьками, дітьми та педагогічним колективом. План, затверджений директором навчального закладу, складений з урахуванням річного плану роботи навчального закладу. Дає інформацію про проведення бібліотечних уроків, організацію тематичних виставок, виставок, присвячених знаменним датам у літературі, до дня народження письменників, допомогу вчителям-предметникам в орга­нізації предметних тижнів, свят, проведення бесід з учнями, батьками та вчителями, про­ведення консультацій, участь у батьківських зборах, нарадах за участі директора тощо);
·        посадова інструкція бібліотекаря (із зазна­ченням навантаження);
·        щоденник роботи бібліотеки (три розділи);
·  інвентарні книги (прошиті, пронумеровані, з підписом керівника і печаткою закладу);
·        зошит видачі підручників по класах;
·        зошит обліку видань, прийнятих на заміну загубленим;
·        зошит обліку подарункових видань.
5.   Виставкова діяльність бібліотеки.
6.   Наявність каталогів і картотек.
7.  Розміщення книжкового фонду бібліотеки.
8.   Аналіз роботи бібліотекаря з учнівськими формулярами.
9. Робота з обдарованими дітьми (наявність по­значок у формулярах, списки рекомендованої літератури для читання за напрямами обда­рованості, перелік сайтів за напрямами об­дарованості дітей).
10. Участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!».
11Наявність графіка роботи бібліотеки (на дверях бібліотеки чи біля розкладу, затверджений директором закладу) і графіка роботи учнів з Інтернет-ресурсами.
12. Наявність і оформлення стендів для чи­тачів бібліотеки.
13. Книжковий фонд.
14. Результати акції «Подаруй бібліотеці книгу».
15. Передплата видань (фахових і періодики).

Немає коментарів: